Vznik finského mastku

vznik-finskeho-mastku

Před zhruba 2,8 miliardami let vytekla na povrch láva, bohatá na magnezit, skrz Zemské desky ve Východním Finsku. Láva o teplotě 1600 stupňů Celsia se roztekla daleko od míst erupce jako podmořský proud.

V období před 1,8 až 1,9 miliardami let na sebe narazily tektonické desky, které nyní tvoří Finsko, a vytvořily Karelské horské pásmo, podobné Alpám, a zároveň se láva, obsahující olivín, navrstvila vertikálně u horského podnoží.

Tlak v hloubkách, blízkých 10ti kilometrům, se pohyboval v hodnotách 2000 - 3000 atmosfér při teplotě až 500°C. V srdci těchto hor se postupně díky vysokému tlaku, velkým teplotám a specifickým chemickým složkám vytvořil finský mastek (tzv. talkomagnezit). Tato přeměna měla mnoho fází a trvala mnoho desítek milionů let.

Cesta mastku k Tulikivi

Přírodní dramatická podívaná byla završena vznikem vzácného přírodního fenoménu - mastku.

Doba ledová skončila, ale chlad přetrvával. Lidé začali stavět domy, aby se před zimou ochránili, ale štiplavý chlad si vždy k nim našel cestu. Nic nemohlo odvrátit chlad – tedy do té doby, než si naši předkové uvědomili, co skrývá tajemství mastku: jeho schopnost udržovat teplo a poté ho následně pomalu uvolňovat.

Mastek se používal na stavbu krbů, domů, fasád, sloupů a schodišť. Chránil lid před chladným světem od skromných chatek v okolí jezer ve Finsku po carský dvůr v Rusku. Poté, v průběhu doby, tento mastek také vytvořil Tulikivi. Společnost, která ve svém srdci stále uctívá pradávné spojení mezi ohněm a kamenem, které je stále tak silné, jak tomu bylo ve středu Země před miliony let. Chlad a zima se tak nedostanou dále než před práh dveří. 

Mastkový kámen

Spojením starých přírodních divů s inovacemi zítřka přinášíme do vašich domů skutečné teplo a část nenahraditelného magického kamene - MASTKU. Mastkový kámen si již od počátku našel široké uplatnění a jeho kvality využíváme i nadále. Navštivte nás ve studiu v Praze nebo po celé repblice v dealerských centrech, rádi vám mastek představíme blíže. 

Články