Vlastnosti mastku

vlastnosti-mastku

Mastek vyniká jedinečnými vlastnostmi, díky kterým se stal předním materiálem pro Tulikivi. Proč je mastek tak výjimečný? A v čem se skrývá jeho tajemství akumulace? 

  • Tepelná vodivost: 6.4 W/mK
  • Měrná tepelná kapacita: 0.98 J/gK
  • Hustota: 2,980 kg/m³
  • Pevnost v ohybu ve směru zrna: 16.8 MN/m²
  • Pevnost v ohybu kolmo ke směru zrna: 15.7 MN/m²

Tepelná vodivost

Vysoká tepelná vodivost mastku oproti jiným materiálům je dána jeho vysokou hustotou, jemnozrnností a specifickým minerálním složením. Tyto charakteristiky dovolují velmi rychlý ohřev.

Tepelná kapacita

Tepelná kapacita je schopnost materiálu pojmout určité množství tepla vztaženého k jednotce hmotnosti nebo hustoty. Specifická tepelná kapacita mastku je přibližně 1 J/gK, díky čemuž se rovná měrná tepelná kapacita mastku 3J/cm³K. Magnezit má velmi dobrou tepelnou kapacitu a vodivost. Měrná tepelná kapacita přírodního kamene se pohybuje kolem 0.84 J/gK, tudíž je toto číslo u mastku o 20 % vyšší.

Hustota

Obecné povědomí o hustotě mastku je často mylné. Očekává se, že měkký kámen musí mít nutně silně pórovitý povrch. Velká hustota mastku zajišťuje jeho minimální pórovitost. Vlhkost zůstává pouze na povrchu mastku, ale pod povrch se nedostane ani pod tlakem. Podle výsledků VTT Technical Research Centre of Finland (research report number 174/80/BET) nedosahuje pórovitost mastku více jak 0.08%. Pro srovnání, pórovitost přírodního stavebního kamene může dosahovat až 30%. Mastek má velmi těsnou strukturu.

Pevnost v ohybu a tahu

Pevnost v ohybu je u mastku přes 60% pevnosti v tlaku. Jedná se o velmi vzácný úkaz, jelikož tato hodnota dosahuje pouze 5-10% pevnosti v tlaku.

Chemická odolnost

Přírodní mastek vyniká vysokou odolností vůči chemikáliím, včetně koncentrovaných kyselin a zásad.

Články